خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 72، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 72، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.$$
y=\frac{2}{x^2} + 1
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


کار را با ترسیم نمودار تابع \(y=\frac{1}{x^2}\) آغاز می کنیم. سپس آن را در \(2\) ضرب می کنیم تا به \(y=\frac{2}{x^2}\) برسیم، این یعنی با فاکتوری از \(2\) و به صورت افقی آن را فشرده می سازیم. در ادامه آن را به میزان \(1\) واحد به سمت بالا منتقل می کنیم تا به نمودار تابع \(y = \frac{2}{x^2} + 1\) برسیم.

تمرین 72، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 72، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.