خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری
نویسنده : امیر انصاری
تصمیمات مهم کسب و کار

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفرض کنید که شما یک کسب و کار راه انداخته اید تا در مهمانیهای مدرسه عکس بگیرید. شما یک عکاس حرفه ای هم استخدام می کنید . اگر انتظار سود آور بودن این کار را دارید چند فاکتور وجود دارد که باید آنها در نظر داشته باشید :

رهنمودهای تصمیم گیری


تصمیم رهنمودها
چگونه کسب و کار را سازماندهی کنید؟

اگر تنها یک مالک وجود دارد ، کسب و کار تک مالکی می باشد.


اگر دو یا چند مالک وجود دارد، اما شخصیت حقوقی وجود ندارد، یک کسب و کار شراکتی یا شرکت با مسئولیت محدود ، می تواند باشد.


اگر کسب و کار برای سهامداران، برگه سهام صادر می کند، کسب و کار یک شرکت سهامی می باشد.


اگر انگیزه کار، مذهبی، خیریه یا آموزشی باشد، می تواند یک کسب و کار غیر انتفاعی باشد.

چه رویدادهایی را باید در حسابداری لحاظ کرد؟

کسب و کار را حسابداری کنید، کسب و کار یک موجودیت مستقل از مالکش می باشد (اصل فرض شخصیت جداگانه حسابداری).

تنها رویدادها و تراکنشهایی را در حسابداری لحاظ کنید که بر معادله حسابداری کسب و کار تاثیر گذار هستند و با اطمینان بتوان آنها را اندازه گیری کرد.

داراییها و بدهیها را به چه بهایی باید ثبت کرد؟

داراییها و بدهیهای کسب و کار باید به بهای تمام شده تاریخی ثبت گردند (اصل بهای تمام شده تاریخی).


چگونه یک تراکنش مالی را تجزیه و تحلیل کنیم؟

مطابق بر معادله حسابداری :

سرمایه خالص ما + آنچه بر عهده ماست = آنچه ما مالک آن هستیم

سرمایه مالک + بدهیها = داراییها

چگونه سود و زیان را اندازه گیری کنیم؟

توسط صورت سود و زیان :

درآمد خالص (یا زیان خالص) = هزینه ها – درآمدها

آیا سرمایه مالک افزایش داشته است، یا کاهش؟

صورت سرمایه مالک:

سرمایه فعلی = برداشت ها – درآمد خالص (یا زیان خالص) + سرمایه گذاری مالک + سرمایه اولیه

از لحاظ مالی کسب و کار در چه موقعیتی قرار دارد؟

ترازنامه (معادله حسابداری) این مطلب را نشان می دهد :

سرمایه مالک + بدهیها = داراییهاآموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: با استفاده از صورتهای مالی عملکرد کسب و کار را ارزیابی کنید

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت تراکنش های کسب و کار

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.