خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: با استفاده از صورتهای مالی عملکرد کسب و کار را ارزیابی کنید

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: با استفاده از صورتهای مالی عملکرد کسب و کار را ارزیابی کنید
نویسنده : امیر انصاری
شکل 1-7 که در درس قبل دیدید، چهار صورت مالی مهم را نشان می دهد. داده های این صورتهای مالی (تراکنشهای مرتبط) را می توانید در درس ماقبل آن در شکل 1-6 ببینید. این اطلاعات مربوط به آپریل 2013 هستند. این دو شکل را با دقت مطالعه کنید. سپس موارد زیر را مشاهده نمایید:

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار 1. صورت سود زیان منتهی به 30 آپریل 2013 :
  1. درآمدها و هزینه های مربوط به ماه آپریل را گزارش می کند.
  2. هزینه ها را به ترتیب از ارقام بزرگتر تا ارقام کوچکتر فهرست می کند.
  3. مجموع هزینه ها را محاسبه کرده و نمایش می دهد.
  4. درآمد خالص مربوط به دوره مالی گزارش را نمایش میدهد (البته در صورتیکه مجموع درآمدها از مجموع هزینه ها بیشتر باشد). اگر مجموع هزینه ها بیشتر از مجموع درآمدها باشد، به جای درآمد خالص، زیان خالص نمایش داده می شود.

 2. صورت سرمایه مالک، منتهی به 30 آپریل 2013 :

  1. این گزارش با مانده حساب سرمایه در ابتدای دوره آغاز می شود ( برای کسب و کارهایی که به تازگی شروع به کار کرده اند این مانده صفر می باشد).
  2. میزان مشارکت مالی مالک (سرمایه گذاری) که در طول ماه صورت گرفته است، نمایش داده می شود.
  3. درآمد خالص بعد از آن می آید. این مبلغ مستقیمآ از صورت سود و زیان به اینجا منتقل می شود.
  4. برداشتهای مالک کسر می شوند (و در صورت زیان خالص ، مبلغ زیان نیز در اینجا گزارش می شود). پرانتزها نشان دهنده کسر شدن(منفی) می باشد.
  5. صورت سود و زیان با نمایش مانده حساب سرمایه مالک در انتهای دوره مربوطه پایان می یابد.

 3. ترازنامه در تاریخ 30 آپریل 2013 :

  1. کلیه داراییها، کلیه بدهیها و سرمایه مالک را در تاریخ ترازنامه گزارش می کند.
  2. داراییها بر اساس ملاک قابلیت تبدیل به پول شدن (قابلیت نقد شدن) به ترتیب از بالا به پایین فهرست می شوند. طبق این ملاک پول نقد در ابتدای فهرست می آید زیرا نقد ترین دارایی می باشد.
  3. بدهیها نیز به روش مشابهی فهرست می گردند. آن بدهیها که زودتر باید پرداخت شوند در ابتدای فهرست قرار می گیرند، معمولآ حسابهای پرداختنی در ابتدای لیست قرار می گیرد.
  4. در این گزارش مجموع داراییها باید با مجموع بدهیها بعلاوه مجموع سرمایه برابر باشند (طبق معادله حسابداری).
  5. در ترازنامه سرمایه مالک آن چیزی است که در صورت سرمایه مشاهده کردید ، این مقدار مستقیمآ از صورت سرمایه به اینجا منتقل می گردد.

 4. صورت جریان های نقدی (صورت جریان نقدینگی) منتهی به 30 آپریل 2013 :

  1. این گزارش جریان های نقدی مرتبط با سه نوع فعالیت تجاری (فعالیتهای عملیاتی، فعالیتهای سرمایه گذاری، و فعالیتهای تامین مالی) را در طول دوره گزارش نمایش میدهد. هر طبقه بندی از فعالیتهای جریان های نقدی شامل وجوه نقد دریافتی (مبالغ مثبت) و وجوه نقد پرداختی (مبالغ منفی که با پرانتز نمایش داده می شوند) می باشند.
  2. نمایش افزایش خالص (کاهش خالص) در وجوه نقد در طول دوره گزارش و همچنین در پایان مانده وجوه نقد در تاریخ 30 آپریل 2013 نمایش داده می شود. این مبلغ مانده همان مبلغی است که در ترازنامه بعنوان مانده وجوه نقد گزارش می شود.

هر کدام از صورتهای مالی که در شکل 1-7 مشخص شده اند اطلاعات مختلفی درباره شرکت گزارش می کنند که استفاده کنندگان صورتهای مالی می توانند آنها را بکار بگیرند.

 • صورت سود و زیان اطلاعاتی در مورد سود دهی شرکت در یک دوره زمانی مشخص را فراهم می آورد. بیاد داشته باشید که هزینه ها در این صورت مالی از مبالغ بزرگتر به مبالغ کوچکتر فهرست می شوند. این ترتیب به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری نشان می دهد که کدام هزینه ها، بیشترین بخش درآمد را مصرف می کنند.
 • صورت سرمایه به کاربران اطلاعات حسابداری در مورد این مطلب اطلاع رسانی می کند که چقدر از درآمدها مجددآ در شرکت سرمایه گذاری شده اند. بخاطر بیاورید که طبق شکل 1-7 سه آیتم اصلی از صورت سرمایه که مانده حساب سرمایه را تغییر می دادند کدامها بودند:

  1. مشارکت مالی مالک (سرمایه گذاری مالک)
  2. درآمد خالص یا زیان خالص
  3. برداشتهای مالک

اگر برداشت های مالک در طول یک دوره مشخص بیشتر از درآمدها باشد یک هشدار نگران کننده برای کاربران اطلاعات حسابداری به شمار می رود.

ترازنامه (در شکل 1-7) اطلاعات با ارزشی در مورد منابع اقتصادی شرکت (داراییها)، همچنین میزان بدهیهای شرکت، را به کاربران اطلاعات صورتهای مالی منتقل می کند. بنابراین ، ترازنامه وضعیت کلی مالی شرکت را در یک تاریخ مشخص ارائه می دهد. این به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد تا نظر خود را در مورد وضعیت مالی شرکت تعیین کنند.

صورت جریان های نقدی، در فصلهای بعدی این کتاب با جزئیات کاملی تشریح خواهد شد. بطور خلاصه، هدف و ارزش آن اینست که به کاربران اطلاعات حسابداری توضیح دهد چرا درآمد خالص در صورت سود و زیان با میزان نقدینگی تغییر یافته در طول یک دوره برابر نمی باشد. در حالی که فصل یک از کتاب کم کم دارد به پایان می رسد باز هم به سوالی که در ابتدای کتاب مطرح شد برمیگردیم: آیا تا بحال بدین فکر کرده اید که کسب و کار خودتان را داشته باشید؟ ویژگی رهنمودهای تصمیم گیری در درس بعد به شما نشان می دهد که اگر یک کسب و کار راه انداختید، چگونه برخی تصمیات را بگیرید. رهنمودهای تصمیم گیری در تمامی فصول کتاب وجود خواهند داشت.

نکته کلیدی :

صورتهای مالی خلاصه ای از تراکنشهای مالی شرکت می باشند . هیچکدام از صورتهای مالی به تنهایی همه چیز را در مورد یک شرکت نشان نمی دهد. این مجموع صورتهای مالی و ارتباطات بین آنها می باشد که یک تصویر کلی از شرکت را به کاربران اطلاعات حسابداری ارائه می دهد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: صورتهای مالی

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.