قوانین بدهکار و بستانکار کردن در حسابداری چگونه است؟ خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: افزایش و کاهش در حسابها

نوع حساب (دارایی، بدهی، سرمایه) مشخص می کند که چگونه افزایش یا کاهش را ثبت کنیم. برای هر حساب مشخص، افزایش در یک سمت و کاهش در سمت مقابل آن ثبت می گردد. حساب های T زیر خلاصه ای از این مطلب را نشان می دهد: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi