خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


دانستن ویژگی های چهار عمل اصلی

دانستن ویژگی های چهار عمل اصلی
نویسنده : امیر انصاری
هنگامی که چگونگی انجام چهار عمل اصلی - جمع کردن (add)، تفریق کردن (subtract)، ضرب کردن (multiply)، و تقسیم کردن (divide) - را فرا می گیرید، شما آماده هستید که چند تا از ویژگی های مهم این عملیات ها را بدانید. این ویژگی ها همواره صادق هستند و تفاوتی نمی کند که شما بر روی کدام اعداد خاص مشغول به کار هستید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردر این بخش، من چهار ایده مهم را به شما معرفی می کنم: عملیات معکوس (inverse operations)، عملیات جابجایی پذیری (commutative operations)، عملیات شرکت پذیری (associative operations)، و ویژگی توزیع (distributive property). دانستن این ویژگی ها می تواند ارتباطات مخفی بین چهار عمل اصلی را به شما نشان دهد، در هنگام محاسبه در زمان شما صرفه جویی کند، و به شما راحتی لازم را بدهید تا بتوانید با مفاهیم انتزاعی (abstract concepts) بیشتری در ریاضیات آشنا شوید.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.