خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 63، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 63، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=\sqrt{4-x^2}
$$
این تابع به صورت افقی و با فاکتوری از \(2\) کش آمده است.

پاسخ


$$
y=\sqrt{4-(\frac{x}{2})^2} \\
y = \sqrt{\frac{16-x^2}{4}}\\
y = \frac{1}{2} \sqrt{16-x^2}
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.