خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 65، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 65، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
در ادامه یک تابع به شما داده شده است. همچنین گفته شده است که این تابع با چه فاکتوری و در چه جهتی کِش آمده یا این که فشرده شده است. معادلۀ تابع کِش آمده یا فشرده شده را بنویسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y = 1 - x^3
$$
این تابع به صورت افقی و با فاکتوری از \(3\) فشرده شده است.

پاسخ


$$
y=1-(3x)^3\\
y=1-27x^3
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.