خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 69، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 69، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y= (x-1)^3 + 2
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


با ترسیم نمودار تابع \(y=x^3\) کار را آغاز کنید. سپس این نمودار را \(1\) واحد به سمت چپ و \(2\) واحد به سمت بالا منتقل کنید تا نمودار تابع \(y=(x-1)^3 + 2\) بدست آید.

تمرین 69، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 69، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.