خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 68، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 68، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.$$
y=\sqrt{1-\frac{x}{2}}
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


تابع \(y=\sqrt{1-\frac{x}{2}}\) را می توان به شکل \(y = \sqrt{-\frac{1}{2}(x-2)}\) بازنویسی کرد.

  1. با ترسیم نمودار \(y = \sqrt{-x}\) کار را آغاز می کنیم.
  2. سپس نمودار تابع \(y = \sqrt{-\frac{x}{2}}\) را ترسیم می کنیم.
  3. نمودار قبلی را به میزان \(2\) واحد به سمت راست منتقل می کنیم تا نمودار \(y = \sqrt{-\frac{1}{2}(x-2)}\) ترسیم شود.

تمرین 68، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 68، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.