خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=-\sqrt{2x+1}
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


تابع اصلی ما \(y=-\sqrt{2x+1}\) می باشد.
ابتدا عدد \(2\) را در زیر رادیکال فاکتور می گیریم تا تابع ما به شکل \(y=-\sqrt{2(x+\frac{1}{2})}\) در آید.
هم اکنون این نمودار را به ترتیب زیر ترسیم می کنیم:

  1. ابتدا نمودار تابع اصلی یعنی \(y=\sqrt{x}\) را ترسیم می کنیم.
  2. سپس آن را با فاکتوری از \(2\) و به صورت افقی فشرده می سازیم و نمودار تابع \(y=\sqrt{2x}\) را ترسیم می کنیم.
  3. سپس آن را به میزان \(\frac{1}{2}\) به سمت چپ منتقل می کنیم و نمودار تابع \(y=\sqrt{2(x+\frac{1}{2})}\) را ترسیم می کنیم.
  4. در پایان این نمودار را بر روی محور \(x\) بازتاب می دهیم و نمودار تابع \(y = - \sqrt{2(x+\frac{1}{2})}\) را ترسیم می کنیم.

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.