خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 70، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 70، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. برای ترسیم این نمودار با نمودار توابع استاندارد ارائه شده در زیر آغاز کنید و سپس با اِعمال تبدیلات مناسب به نمودار تابع زیر برسید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
y=(1-x)^3 + 2
$$

تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها
تمرین 67، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

پاسخ


تابع \(y=(1-x)^3 + 2\) را می توان به شکل \(y = -(x-1)^3 +2\) بازنویسی کرد.
کار ترسیم نمودار را با ترسیم نمودار \(y=-x^3\) آغاز می کنیم. سپس آن را \(1\) واحد به سمت راست و \(2\) واحد به سمت بالا منتقل می کنیم. البته اگر بخواهید می توانید کار را با تابع \(y=x^3\) آغاز کنید و سپس آن را حول محور \(x\) بازتاب دهید و بقیه ماجرا را پیش ببرید.

تمرین 70، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارها

تمرین 70، ترکیب توابع؛ جابجایی و تغییر مقیاس نمودارهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.