خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات
نویسنده : امیر انصاری
در تاریخ 4 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ مبلغ 5.500$ وجه نقد، از طریق فروش خدمات آموزشی کسب می کند. مستندات این تراکنش فاکتورهای فروش شرکت اسمارت تاچ می باشند که در ادامه خواهید دید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارآموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 4 : کسب درآمد نقدی از فروش خدمات
دارایی موجودی نقد افزایش می یابد، پس ما حساب موجودی نقد را بدهکار می کنیم. درآمدها افزایش پیدا می کنند، پس ما حساب درآمد خدمات را بستانکار می کنیم.

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
4 آپریل موجودی نقد کسب درآمد خدمات آموزشی 5.500
4 آپریل درآمد خدمات کسب درآمد خدمات آموزشی 5.500دفتر کل


موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
4 آپریل 5.500

درآمد خدماتتاریخ بدهکار بستانکار
4 آپریل 5.500در فصل یک ما درآمد خدمات و هزینه ها را در حساب سرمایه برایت ثبت کردیم. در اینجا ما درآمدها و هزینه ها را بصورت مستقیم در حساب مربوط به خودشان ثبت خواهیم کرد. در فصل چهار خواهید دید که در نهایت درآمدها و هزینه ها به حساب سرمایه مالک منتقل خواهند شد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات اداری

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 5 : فروش نسیه خدمات

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.