خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

تمرین 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم
نویسنده : امیر انصاری
با توجه به شکل های زیر مساحت و حجم های خواسته شده را با عبارت های توان دار جبری نمایش دهید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 1، تعریف توان، فصل 7، ریاضی هفتم

پاسخ


$$
S = a \times a = a^2\\
S = 3.14 \times r \times r = 3.14 r^2 = \pi r^2\\
V = a \times a \times a = a^3\\
V = a \times a \times b = a^2b
$$نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.