خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 3: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

تمرین 3: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای
نویسنده : امیر انصاری
جدول مقادیر دو تابع درجه دوم مختلف را در زیر می بینید. دربارۀ این دستگاه معادلات چه نتایجی را می توانید بگیرید؟

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارتمرین 3: آزمون تمرینی فصل 8، چند گزینه ای

  1. این دستگاه پاسخی ندارد.
  2. این دستگاه دست کم دو پاسخ حقیقی دارد.
  3. این دستگاه بی نهایت پاسخ دارد.
  4. این یک دستگاه معادلات درجه دوم-درجه دوم با یک رأس مشترک می باشد.

پاسخ


گزینۀ bنمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.