خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 8: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

تمرین 8: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه
نویسنده : امیر انصاری
در یک روال رقص، طراح رقص دو حرکت پرش "جِتِی" (jeté) را برنامه ریزی کرده است. در ابتدا سوفی (Sophie) پرش می کند و بعد از آن نوح (Noah) پرشش را آغاز می کند. پرش صوفی می تواند با معادلۀ \(h = - 4.9t^2 + 5.1t\) و پرش نوح نیز با معادلۀ \(h = -4.9(t-0.5)^2 + 5.3(t - 0.5)\) مدل سازی شود. در هر دوی این معادله ها، \(t\) زمان در واحد ثانیه و \(h\) ارتفاع در واحد متر می باشد.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار  1. این معادله را با روش نموداری حل کنید. مختصات نقاط تقاطع چه می باشند؟
  2. پاسخ را در محتوای این سناریو تفسیر کنید.

پاسخ


  1. پاسخ این دستگاه \((0.76,1.05)\) می باشد.
    تمرین 8: آزمون تمرینی فصل 8، پاسخ کوتاه

  2. بعد از سپری شدن \(0.76\) ثانیه از پرش اول، هر دو رقصنده در ارتفاع یکسانی از سطح زمین قرار خواهند داشت. این در حالی است که رقصندۀ اول در حال فرود و رقصندۀ دوم در حال اوج گرفتن پرش می باشد.
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.