خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 36، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 36، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. چرا \(f(x)\) بخش عدد صحیح \(x\) نامیده می شود.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار$$
f(x)=
\begin{cases}
\lfloor x \rfloor, & x \ge 0 \\
\lceil x \rceil, & x \lt 0
\end{cases}
$$

پاسخ


تمرین 36، توابع و نمودارهای آنها

دلیل اینکه \(f(x)\) بخش عدد صحیح \(x\) نامیده می شود اینست که برای یافتن \(f(x)\) باید بخش اعشاری یا کسری \(x\) را حذف کنید و فقط بخش صحیح آن را لحاظ کنید. البته این ماهیت توابع جزء صحیح و سقف عدد صحیح می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.