خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 38، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 38، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
نمودار تابع زیر را ترسیم کنید. تقارن ها را، البته در صورت وجود، در نمودار مشخص سازید. بازه هایی که در آنها تابع مربوطه صعودی یا نزولی می باشد را تعیین کنید.$$
y = - \frac{1}{x^2}
$$

پاسخ


تمرین 38، توابع و نمودارهای آنها

این نمودار حول محور \(y\) دارای تقارن می باشد.
این نمودار در بازۀ \((-\infty, 0)\) نزولی و در بازۀ \((0,\infty)\) صعودی می باشد.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.