خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 49، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 49، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید.$$
f(x) = x^2 + 1
$$

پاسخ


$$
f(x)=x^2 + 1\\
f(-x) = (-x)^2 + 1 = x^2 + 1\\
f(-x) = f(x)\\
-f(x) = -(x^2 + 1)=-x^2 - 1\\
f(-x) \ne -f(x)
$$
این تابع زوج است و دارای تقارن حول محور \(y\) می باشد.

تمرین 49، توابع و نمودارهای آنهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.