خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرین 52، توابع و نمودارهای آنها

تمرین 52، توابع و نمودارهای آنها
نویسنده : امیر انصاری
آیا تابع زیر زوج است یا فرد؟ یا هیچکدام؟ دلایلتان را ذکر کنید.$$
g(x) = x^4 + 3x^2 - 1
$$

پاسخ


$$
g(x) = x^4 + 3x^2 - 1\\
g(-x) = (-x)^4 + 3(-x)^2 - 1=x^4 + 3x^2 -1 \\
-g(x) = -(x^4 + 3x^2 - 1) = -x^4 - 3x^2 +1 \\
g(-x) = g(x)\\
g(-x) \ne -g(x)
$$
این تابع زوج می باشد و حول مبدأ مختصات تقارن دارد.

تمرین 52، توابع و نمودارهای آنهانمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.