خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


فعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

فعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
تعدادی از سربازان می خواهند رِژه بروند. فرماندۀ آنها آرایش های مستطیلی مختلف برای گروه های \(6\) نفره را روی کاغذ کشیده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکارفعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

شما هم برای \(8\) نفر، آرایش های مستطیلی مختلف رسم کنید.
برای \(5\) نفر هم آرایش های ممکن را رسم کنید.
کدام عددها فقط \(2\) آرایش مستطیلی دارند؟

پاسخ


شما هم برای \(8\) نفر، آرایش های مستطیلی مختلف رسم کنید.
فعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

برای \(5\) نفر هم آرایش های ممکن را رسم کنید.
فعالیت 2، یادآوری عددهای اول، فصل 2، ریاضی هشتم

کدام عددها فقط \(2\) آرایش مستطیلی دارند؟
اعداد اول. از آنجا که اعداد اول فقط بر خودشان و بر عدد یک بخش پذیر هستند، فقط دو آرایش مستطیلی می توانند داشته باشند.نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.