خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


درس سوم: تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم

درس سوم: تجزیه عبارت های جبری، فصل 4، ریاضی هشتم
نویسنده : امیر انصاری
در اینجا فهرست فعالیت ها، کار در کلاس ها و تمرین های درس سوم از فصل 4 ریاضی هشتم را می بینید. برای مشاهدۀ پاسخ هر فعالیت، کار در کلاس و یا تمرین بر روی آن کلیک کنید.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکاردرس سوم: تجزیه عبارت های جبری

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.