خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


صفحات گزارش (Report pages)

صفحات گزارش (Report pages)
نویسنده : امیر انصاری
قالب های گزارش (Template) معمولاً شامل یک صفحۀ گزارش (Report page) می باشند، اما گاهی اوقات هم ممکن است قالب یک گزارش متشکل از چندین صفحۀ گزارش باشد. هر صفحۀ گزارش نیز به نوبۀ خود دارای یک سری دسته بندی ها می باشد که به آن باند (bands) می گویند. اشیاء تشکیل دهندۀ یک گزارش، همچون متن (Text)، تصویر (Picture) و ... نیز در داخل این باندها قرار می گیرند:

نرم افزار سامانه مودیان راهکاربرای بزرگنمایی تصویر روی آن کلیک کنید
صفحات گزارش (Report pages)

ترجمۀ شکل:
  • قالب گزارش شامل یک یا چندین صفحه می باشد.
  • صفحه دارای باندهایی می باشد.
  • باند دارای اشیاء گزارش می باشد.

قالب گزارش می تواند متشکل از چندین صفحه باشد. به عنوان مثال می توانید یک قالب گزارش بسازید که شامل یک صفحۀ اولیه در شکل مقدمۀ گزارش باشد و یک صفحۀ ثانویه نیز داشته باشد که داده های گزارش در آن بیایند. اگر چنین قالبی ایجاد کرده باشید، ابتدا صفحۀ اول چاپ می شود، سپس صفحۀ دوم چاپ می گردد و به همین ترتیب چاپ صفحات ادامه می یابد. هر صفحه ای که در قالب وجود دارد، بسته به داده های داخل آن، خودش می تواند منجر به تولید شدن چندین گزارش آماده شده (prepared report) گردد.

صفحات گزارش (Report pages)

همچنین هنگامی که از ویژگی گزارش های فرعی (subreports) نیز استفاده می کنید، قادر خواهید بود که از صفحات در گزارش های فرعی نیز استفاده کنید. بد نیست بدانید که در مقایسه با سایر ابزارهای گزارش ساز، فست ریپورت گزارش های فرعی را در قالب جداگانه ای ذخیره می کند و نه در فایل جداگانه.

یک قالب علاوه بر اینکه می تواند دارای صفحاتی باشد، می تواند دارای یک یا چند فرم گفتگو (dialogue forms) نیز باشد. فرم های گفتگو برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پارامترهای گزارش از کاربر، مورد استفاده قرار می گیرند. در مورد فرم های گفتگو در ادامۀ همین دورۀ آموزشی به جزییات کامل تر خواهیم پرداخت.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.