خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ویژگی های صفحه (Page properties)

ویژگی های صفحه (Page properties)
نویسنده : امیر انصاری
هر صفحۀ گزارش (report page) می تواند تنظیمات خاص خودش همچون اندازۀ کاغذ (paper size)، جهت چاپ (orientation)، حاشیه (margins) و ... را داشته باشد. قالب های گزارش می توانند شامل چندین صفحه باشند که هر کدام جهت چاپ و اندازۀ کاغذ خاص خودشان را دارا باشند. برای انجام این تنظیمات از فرم تنظیمات صفحه (Page setup) استفاده خواهید کرد. برای فراخوانی این فرم می توانید در نوار ابزار دستور Page Setup را اجرا کنید و یا اینکه از منوی File و سپس Page Setup این فرم را فراخوانی کنید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارتنظیمات کاغذ (Paper)


ویژگی های صفحه (Page properties)

فرم تنظیمات صفحه (Page Setup) دارای چندین تب می باشد. در تب Paper (کاغذ) می توانید نوع کاغذ، اندازۀ کاغذ، و افقی یا عمودی بودن چاپ را مشخص سازید. دقت کنید که مواردی که در لیست کاغذها می آیند عبارت از تمامی اندازه های کاغذی می باشند که توسط پرینتر جاری پشتیبانی می شوند.

نکته: از طریق منوی File|Printer Setup می توانید پرینتر جاری را تغییر دهید.

حاشیه ها (Margins)


ویژگی های صفحه (Page properties)

در تب Margins (حاشیه ها)، می توانید حاشیه های خالی در چهار سمت کاغذ را که عملیات چاپ در آن قسمت ها انجام نمی شوند و در واقع سفید باقی می مانند، مشخص سازید. چهار گزینۀ Left (چپ)، Top (بالا)، Right (راست)، و Bottom (پایین) برای تنظیم این حاشیه ها می باشند. گزینۀ Mirror margins on even pages (حاشیه های آینه ای در صفحات زوج) برای چاپ جزوات و دفترچه ها کاربرد دارد.

منبع کاغذ (Source)


ویژگی های صفحه (Page properties)

تب Source (منبع) برای انتخاب منبع کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد. در فیلد First page (اولین صفحه)، منبع کاغذ اولین صفحۀ گزارش را مشخص می سازید و در فیلد Other pages (سایر صفحات)، منبع کاغذ بقیۀ صفحات را تعیین می کنید. به صورت پیش فرض گزینۀ Automatically Select (انتخاب به صورت اتوماتیک) در این فیلدها انتخاب شده است که پیشنهاد می کنیم جز در موارد خاص تغییرش ندهید.

ستون ها (Columns)


ویژگی های صفحه (Page properties)

تب Columns (ستون ها) در گزارش های چند ستونی (multi-columned report) کاربرد دارد. گزارش های چند ستونی یک امکان بسیار عالی می باشد که شما را قادر می سازد از عرض صفحه به نحو بهینه و مطلوب استفاده کنید. در فیلد Count تعداد ستون ها را وارد کنید. در فیلد Width عرض ستون ها را مشخص سازید. سپس در فیلد Positions موقعیت قرار گیری ستون ها را خواهید دید که البته قابل ویرایش نیز می باشد.

نکته: برای ایجاد گزارش چندستونی کافیست تعداد ستون ها را در فیلد Count مشخص سازید، بقیه مقادیر را خود فست ریپورت محاسبه کرده و مقادیرش را بروز رسانی می کند.

سایر تنظیمات صفحه (Other)


ویژگی های صفحه (Page properties)

تب Other (سایر)، شما را قادر می سازد تا چندین ویژگی سودمند دیگر را نیز مقدار دهی کنید. اگر پرینتر شما از حالت duplex (چاپ دو رو) پشتیبانی کند، می توانید این فیلد را تنظیم کنید. همچنین امکان تعیین watermark در صفحه را نیز دارید. واتر مارک ها معمولاً به صورت کمرنگ و در زمینۀ چاپ اصلی طراحی می شوند تا به صورت ناملموس در زمینۀ کار طرح یا نوشتۀ خاصی را نمایش دهند. گزینۀ Extra design width (عرض کاغذ اضافی)، عرض کاغذ در محیط طراحی گزارش را افزایش می دهد. اگر در حال کار با اشیائی همچون Table (جدول) یا Matrix (ماتریکس) باشید، این گزینه سودمند خواهد بود.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.