خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ویژگی های باند (Band properties)

ویژگی های باند (Band properties)
نویسنده : امیر انصاری
هر باندی دارای یک سری ویژگی های سودمند می باشد که در فرآیند چاپ تأثیر گذار می باشد. این ویژگی ها را می توان از طریق منوی شناوری که با راست کلیک کردن بر روی باند مربوطه فعال می شود، تنظیم کرد. به این منوی شناور context menu گفته می شود. توجه داشته باشید که برای فعال کردن context menu باید در یک فضای خالی از باند که قبلاً توسط شیء دیگری اشغال نشده باشد راست کلیک کنید. همچنین این ویژگی ها را از طریق پنجرۀ ویژگی ها (Properties window) نیز می توانید تغییر دهید.

نرم افزار سامانه مودیان راهکارنام ویژگی (Property) توضیحات ویژگی
CanGrow, CanShrink
ویژگی CanGrow (آیا می تواند رُشد کند) تعیین می کند که آیا اندازۀ یک باند نسبت به اشیاء موجود در آن می تواند به صورت اتوماتیک بزرگتر شود یا خیر. ویژگی CanShrink (آیا می تواند کوچکتر شود) نیز مشابه ویژگی قبلی است، با این تفاوت که امکان کوچکتر شدن به صورت اتوماتیک را مدیریت می کند. اگر این دو ویژگی غیر فعال باشند، اندازۀ باند مربوطه طبق ابعادی که در designer (طراح گزارش) برایش تعیین کرده اید، خواهد بود. در فصل 2 (ایجاد گزارش) جزییات بیشتری از این ویژگی را موشکافی خواهیم کرد.
CanBreak
اگر ویژگی CanBreak (آیا می تواند شکسته شود) فعال باشد، فست ریپورت (FastReport) سعی خواهد کرد که محتویات یک باند را در فضای موجود چاپ کند، به این شکل که آن باند را می شکند. در فصل 2 (ایجاد گزارش) جزییات بیشتری از این ویژگی را موشکافی خواهیم کرد.
StartNewPage
اگر ویژگی StartNewPage (آغاز در صفحۀ جدید) برای یک باند فعال باشد، چاپ آن باند از یک صفحۀ جدید آغاز می شود. این ویژگی معمولاً در هنگام چاپ گروه ها (groups) مورد استفاده قرار می گیرد. به این شکل که هر گروهی در یک صفحۀ جدید چاپ می شود.
PrintOnBottom
اگر ویژگی PrintOnBottom (چاپ در پایین) برای یک باند فعال باشد، آن باند در پایین صفحه و قبل از باند Page Footer (پاورقی صفحه) چاپ خواهد شد. کاربرد این ویژگی در برخی اسناد است که می خواهید خلاصه یا مجموعی را در پایین صفحه نشان دهید.
RepeatOnEveryPage
باند های Data Header (سربرگ داده)، Data Footer (پاورقی داده)،Group Header (سربرگ گروه) و Group Footer (پاورقی گروه) دارای ویژگی RepeatOnEveryPage (تکرار در تمامی صفحات) می باشند. این نوع باندها در تمامی صفحات جدید چاپ می شوند. در فصل 2 (ایجاد گزارش) جزییات بیشتری از این ویژگی را موشکافی خواهیم کرد.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.