خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ویژگی های مشترک اشیاء

ویژگی های مشترک اشیاء
نویسنده : امیر انصاری
تمامی اشیاء موجود در فست ریپورت از یک کلاس پایۀ مشترک با نام ReportComponentBase (پایۀ اجزاء گزارش) آمده اند و از این رو همگی آنها یک سری ویژگی های مشترک دارند. از این رو ما هم قبل از اینکه به مطالعۀ تک تک اشیاء طراحی گزارش بپردازیم، ابتدا مروری بر روی این ویژگی های مشترک خواهیم داشت.شما می توانید مقادیر این ویژگی ها را به کمک پنجرۀ ویژگی ها (Properties window) تغییر دهید. همچنین برخی از ویژگی ها را نیز می توانید به کمک منوهای شناور (context menu) که با راست کلیک بر روی اشیاء فعال می شوند تغییر دهید. در جدول زیر به ویژگی های مشترک بین اشیاء طراحی گزارش در فست ریپورت پرداخته ایم:

ویژگی توضیحات
Left, Top, Width, Height
چپ، بالا، عرض، ارتفاع
هر شیء طراحی گزارش در فست ریپورت دارای یک مستطیل می باشد. در واقع بهتر است بگوییم خودش یک شکل مستطیلی شکل می باشد. این مستطیل دارای موقعیتی در صفحه است که با ویژگی Top (بالا) و Left (چپ) این موقعیت در صفحه مشخص می گردد. همچنین این مستطیل دارای عرض و ارتفاع نیز می باشد که به ترتیب با ویژگی های Width (عرض) و Height (ارتفاع) تنظیم می شوند.
Anchor (لنگر)
با ویژگی Anchor می توان تنظیم کرد که در زمان تغییر اندازۀ صفحه (بزرگتر شدن یا کوچکتر شدن صفحه) موقعیت شیء به چه شکلی تغییر کند. در مورد این ویژگی در ادامۀ این دورۀ آموزشی به صورت موشکافانه تری صحبت خواهیم کرد.
Dock (لنگرگاه)
این ویژگی نیز مشابه Anchor برای داینامیک کردن صفحۀ گزارش در هنگام تغییر سایز می باشد. در مورد این ویژگی نیز در ادامۀ آموزش به تفصیل صحبت خواهیم کرد.
Border, Fill
حاشیه، چگونگی پر شدن
با ویژگی Border (حاشیه) می توان به تنظیم خطوط دور حاشیۀ شیء پرداخت. ویژگی Fill (پر شدن) نیز مربوط به تنظیمات داخل شیء همچون رنگ آن، حالت و استایل آن، و از این قبیل می باشد. در نوار ابزار نیز گزینۀ Border and Fill وجود دارد که از آن طریق نیز می توانید این دو ویژگی را دستکاری کنید.
CanGrow, CanShrink
می تواند رشد کند، می تواند کوچکتر شود
این ویژگی ها به شما این امکان را می دهند که ارتفاع اشیاء را به نحوی تنظیم کنید که کل متن را پوشش دهند. در مورد این دو ویژگی نیز در ادامۀ این دورۀ آموزشی به واکاوی بیشتری خواهیم پرداخت.
ShiftMode
(حالت انتقال)
اگر ویژگی ShiftMode را برای یک شیء فعال کرده باشید، در صورتی که شیء بالا دستی آن رشد کند یا کوچکتر شود، شیء دارای ShiftMode فعال متناسب با آن به صورت هوشمند تغییر مکان می دهد. البته در مورد این ویژگی خوب است بدانید که به صورت پیش فرض برای تمامی اشیاء گزارش فعال می باشد، مگر اینکه خودتان دستی آن را غیرفعال کنید.
GrowToBottom (رشد تا پایین)
اگر ویژگی GrowToBottom برای یک شیء فعال باشد، هنگام رشد کردن به صورت اتوماتیک تا انتهای ظرف خودش (که باند مربوطه می باشد) رشد می کند. در این مورد هم در طول این آموزش بیشتر خواهید دانست.
CanBreak (می تواند بشکند)
این ویژگی در مورد اشیاء نمایش متن، همچون Text و Rich Text کاربرد دارد. اگر این ویژگی فعال باشد متن داخل این اشیاء می تواند به بخش های مختلف بشکند و در چند خط نمایش داده شود.
PrintOn (پرینت در)
به کمک این ویژگی می توانید تعیین کنید که شیء مربوطه در کدام صفحات چاپ شود. در مورد این ویژگی هم در ادامه بیشتر خواهید آموخت.
Cursor (نمایشگر موس)
این ویژگی در خروجی چاپی تأثیری ندارد و فقط در صفحۀ پیش نمایش کاربرد دارد. به کمک این ویژگی می توانید شکل نشانگر موس را برای اشیاء اختصاصی کنید.
Visible (نمایان)
به کمک این ویژگی می تواند یک شیء را در گزارش نمایان یا مخفی کرد. اشیاء مخفی شده علاوه بر اینکه در پنجرۀ پیش نمایش مخفی می شوند در خروجی چاپی نیز وجود نخواهند داشت.
Printable (قابل چاپ بودن)
این ویژگی هم بسیار کاربردی و خوب است. گاهی می خواهید که شیئی در پنجرۀ پیش نمایش چاپ ظاهر شود اما در خروجی چاپی نیاید. به کمک این ویژگی می توانید این کار را انجام دهید.
Hyperlink (هایپرلینک)
به کمک این ویژگی می توانید به اشیاء گزارش تان حالت تعاملی بدهید. یعنی وقتی روی شیء کلیک می کنید اتفاقی بیفتد. در مورد این ویژگی در آینده نزدیک بیشتر خواهید دانست.
Bookmark (نشانک)
این ویژگی همراه با ویژگی Hyperlink کار می کند. این ویژگی می تواند هر عبارتی را در خودش جای دهد. هنگامی که گزارشی را تهیه می کنید این عبارات می توانند محاسبه شوند و مقدار آن به عنوان بوکمارک (نشانک) تنظیم شود.
Restrictions (محدودیت ها)
به کمک این ویژگی می تواند برخی از ویژگی ها را برای شیء غیرفعال کرد. به عنوان مثال حرکت (moving)، تغییر اندازه (resizing) و حذف (deleting) را برای شیء غیرفعال نمود.
Style (استایل، سبک)
شما می توانید نام استایل (سبک) را به کمک این ویژگی برای اشیاء گزارش تنظیم کنید. هنگامی که برای یک شیء نام سبک تعیین می کند، به صورت اتوماتیک متناسب با آن سبک تغییر شکل می دهد. همچنین اگر پارامترهای آن سبک را تغییر دهید، ظاهر شیء نیز متناسب با آن به صورت اتوماتیک تغییر می کنند. کسانی که با نرم افزارهای مختلف طراحی یا حتی نرم افزارهای عمومی همچون آفیس کار کرده باشند، ارزش و اهمیت این سبک ها را بهتر درک می کنند.

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.