خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


گرد کردن و برآورد

گرد کردن و برآورد
نویسنده : امیر انصاری
همینطور که اعداد طولانی تر می شوند، محاسبات خسته کننده تر می گردد، احتمال اشتباه شما و حتی امکان تسلیم شدن شما، نیز افزایش می یابد. هنگام کار کردن با اعداد طولانی، ساده کردن کارتان، به وسیلۀ گِرد کردن اعداد (رُند کردن) و برآورد کردن مقادیر (تخمین زدن) برخی مواقع می تواند بسیار سودمند باشد. در موارد دیگری، ممکن است بخواهید بعد از انجام یک محاسبه پاسخ آن را گِرد کنید.هنگامی که یک عدد را گِرد (رُند) می کنید، برخی از ارقام آن را به صفرهای نگهدارندۀ جا تغییر می دهید. گِرد کردن اعداد به شما امکان می دهد تا یک عدد دشوار را به یک عدد ساده تبدیل کنید. و هنگامی که مقداری را برآورد می کنید، شما با اعداد گِرد شده کار می کنید تا به یک پاسخ تقریبی برسید. در این بخش شما هر دوی این مهارت ها را فرا می گیرید. همچنین به شما نشان خواهم داد چه زمانی برآورد احتمالی بدی داشته اید و چگونه می توانید از برآوردهای بد جلوگیری کنید.نمایش دیدگاه ها (1 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.