خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 5

ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 5
ترجمه کتاب Starman - سطح Starter - صفحه 5 . آموزشگاه رایگان خوش آموزBill drives five more meters. He can see that man is about forty years old. He is wearing a good suit – but it is old.
‘Hey! Are you ok?’ Bills asks again. ‘Can I help you?’
The man moves his head slowly to look at Bill. He says
nothing then begins to walk. Bill watches him for a minute. He thinks: ‘I must do something.’بیل پنج جلوتر رفت(رانندگی کرد). بیل می توانست مردی حدودا چهل ساله را ببنید که کت و شلواری خوب ولی قدیمی پوشیده است.
هی! حالتان خوب است؟ بیل دوباره پرسید. می توانم کمکتان کنم؟
آن مرد به آرامی سرش را حرکت می دهد تا به بیل نگاه کند. چیزی نگفت و شروع به راه رفتن کرد. بیل برای یک دقیقه(لحظاتی) به آن مرد نگاه می کند و فکر می کند: "من باید کاری کنم."

نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.