آموزش کامپیوتر برنامه نویسی خوش آموز

آموزش زبان #C : آموزش نحوه ایجاد و فراخوانی Dll ها

در این آموزش به نحوه ایجاد Dll ها ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش ابتدا یک پروژه از نوع Class Library می سازیم و سپس کلاسی را به همراه چند Property و Method در آن معرفی می کنیم. سپس به چگونگی فراخوانی این پروژه Class Library در سایر پروژه ها می پردازیم. هم چنین با مزایای Dll ها آشنا می شویم. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Member Information)

در این آموزش به ادامه موضوع Reflection و این بار مبحث MemberInfo ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش با استفاده از کلاس MemberInfo که از کلاسهای موجود در فضای نام Reflection می باشد، اقدام به استخراج متادیتاهای مربوط به تمامی اعضای مربوط به یک کلاس می کنیم. کلاسی که در این آموزش مورد تست قرار می دهیم کلاس Label می باشد که از کنترل های معمولی سی شارپ می باشد. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Constructor Information)

در این آموزش به ادامه موضوع Reflection و این بار مبحث ConstructorInfo ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش با استفاده از کلاس ConstructorInfo که از کلاسهای موجود در فضای نام Reflection می باشد، اقدام به استخراج متادیتاهای مربوط به سازنده های مربوط به یک کلاس می کنیم. کلاسی که در این آموزش مورد تست قرار می دهیم کلاس Exception می باشد که مربوط به مدیریت خطاها در دات نت است. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Event Information)

در این آموزش به ادامه موضوع Reflection و این بار مبحث EventInfo ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش با استفاده از کلاس EventInfo که از کلاسهای موجود در فضای نام Reflection می باشد، اقدام به استخراج متادیتاهای مربوط به رویدادهای مربوط به یک کلاس می کنیم. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Method Information)

در این آموزش به ادامه موضوع Reflection و این بار مبحث MethodInfo ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش با استفاده از کلاس MethodInfo که از کلاسهای موجود در فضای نام Reflection می باشد، اقدام به استخراج اطلاعات متا دیتای مربوط به متدهای یک کلاس می کنیم. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Property Information)

در این آموزش به ادامه موضوع Reflection و این بار مبحث PropertyInfo ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش با استفاده از کلاس PropertyInfo که از کلاسهای موجود در فضای نام Reflection می باشد، اقدام به استخراج اطلاعات Property های یک کلاس می کنیم. ...

آموزش زبان #C : کار با Reflection در دات نت (Field Information)

در این آموزش به موضوع Reflection و کاربردهای آن ، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. Reflection به ما این امکان را می دهد تا با متادیتاهای مرتبط با اشیاء برنامه نویسی مانند کلاسها دسترسی داشته باشیم. در این آموزش مشخصاً به موضوع FieldInfo می پردازیم. ...

آموزش زبان #C : ویرایش و حذف اطلاعات با ADO.NET

در این آموزش به نحوه ویرایش و حذف اطلاعات پایگاه داده با ADO.NET، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. عملیات ویرایش و همینطور حذف اطلاعات کاملاً مشابه عملیات افزودن می باشد. در واقع از دیدگاه ADO.NET تفاوتی بین دستورات INSERT و UPDATE و همینطور DELETE نمی باشد و هر سه را با یک مکانیزم مشترک مدیریت می کند. در این آموزش به همراه دو مثال عملی این مساله را تشریح کرده ایم. ...

آموزش زبان #C : آشنایی با کنترل دیتا گرید ویو (DataGridView)

در این آموزش به نحوه کار با کنترل دیتا گرید ویو (DataGridView)، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. کنترل دیتا گرید ویو (DataGridView) مخصوص نمایش اطلاعات در ساختار جدولی می باشد. در این آموزش به چگونگی پر کردن یک دیتاتیبل در دیتاگرید ویو و همینطور چگونگی خواندن مقادیر سلولهای گرید ویو می پردازیم. ...

آموزش زبان #C : افزودن اطلاعات به پایگاه داده اس کیو ال سرور با ADO.NET

در این آموزش به نحوه افزودن اطلاعات به پایگاه داده اس کیو ال سرور با ADO.NET، در زبان برنامه نویسی سی شارپ می پردازیم. در این آموزش یک دستور INSERT پایگاه داده را فراخوانی می کنیم و پارامترهای آن را در شیء SqlCommand تنظیم می کنیم و در نهایت با متد ExecuteNonQuery آن را اجرا می کنیم. ...

logo-samandehi