آموزش عمومی مدیریت خوش آموز

اهداف مدیریت تولید

در این مقاله سعی داریم اهداف مدیریت تولید را بازگو کنیم. اما قبل از آنکه وارد موضوع شویم، فراموش نکنید که همواره با تولید محصول رو به رو نیستیم، گاهی سازمان ها خدماتی هستند، پس اگر به این شکل به قضیه نگاه کنیم، موضوع بسط می یابد و شامل مدیریت خدمات نیز می گردد. بدون شک پیش نیاز درک اینکه اهداف اهداف تولید کالا و خدمات چه می باشند، اینست که با خود موضوع تولید آشنا باشیم و درک صحیحی از آن داشته باشی...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi