آموزش حسابداری نرم افزار شارژ ساختمان راهکار خوش آموز

نرم افزار شارژ ساختمان راهکار : چاپ بدهی واحدها

در این آموزش به چگونگی چاپ بدهی واحدها در نرم افزار شارژ ساختمان راهکار می پردازیم. برای چاپ بدهی واحدها به شکل زیر عمل کنید : ...

نرم افزار شارژ ساختمان راهکار : چاپ شارژ ماهیانه

در این آموزش به چگونگی چاپ شارژ ماهیانه در نرم افزار شارژ ساختمان راهکار می پردازیم. برای چاپ شارژ ماهیانه به شکل زیر عمل کنید : ...

نرم افزار شارژ ساختمان راهکار

در این نوشتار به معرفی نرم افزار شارژ ساختمان راهکار می پردازیم. همین طور با امکانات و قابلیت های آن آشنا می شویم. در ضمن در ادامه این نوشتار دو فیلم آموزشی از چگونگی کار با این نرم افزار قرار داده شده است. شما می توانید قبل از اقدام به خرید این نرم افزار از جزئیات آموزشی آن کاملا مطلع باشید. این نرم افزار امکان مدیریت شارژ، هزینه ها و درآمدهای یک یا چندین مجتمع را به شما می دهد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi