آموزش عمومی فلسفه خوش آموز

باغ عدن (3)

به محض اینکه سوفی شروع به فکر کردن در مورد زنده بودن کرد، شروع به درک این موضوع نیز کرد که او نمی تواند برای همیشه زنده بماند. او با خودش فکر کرد، من الان در جهان هستم، اما یک روز باید بروم. آیا بعد از مرگ باز هم زندگی دیگری خواهد بود؟ این هم سوال دیگری بود که گربه خوشبختانه از آن آگاه نبود. از مرگ مادربزرگ سوفی زمان زیادی نمی گذشت. برای بیش از شش ماه سوفی هر روز دلش برای او تنگ می شد. چقدر نا...

باغ عدن (2)

او واقعاً نمی دانست. البته، او سوفی آموندسن بود، اما سوفی آموندسن که بود؟ او واقعاً تابحال به این موضوع فکر نکرده بود. اگر اسم دیگری می داشت چه میشد؟ برای مثال آن کنوتسن. آیا آنوقت شخص دیگری می بود؟ ناگهان یادش آمد پدرش می خواسته اسم او را لیلمور بگذارد. سوفی سعی کرد تا خودش را در حالی تصور کند که مشغول دست دادن و معرفی خودش به دیگران به عنوان لیلمور است، اما به نظر اشتباه می رسید. این شخص د...

باغ عدن (1)

... از برخی نقطه نظرات، چیزی باید از هیچی به وجود آمده باشد ... سوفی آموندسن در مسیر برگشت از مدرسه به سمت خانه بود. او بخش اول این مسیر را با جوانا آمده بود. آنها در مورد رُباتها بحث می کردند. جوانا معتقد بود که مغز انسان مانند یک کامپیوتر پیشرفته است. سوفی مطمئن نبود که با او هم عقیده باشد. مطمئناً یک شخص بیشتر از فقط یک قطعۀ سخت افزاری بود؟ هنگامی که به سوپرمارکت رسیدند، مسیرشان از یکدیگر...

دنیای سوفی

دنیای سوفی یک رمان است که توسط یوستین گردر نویسندۀ نروژی خلق شده است. یوستین گردر در واقع معلم فلسفه بوده است و در این کتاب تاریخ فلسفه جهان را در قالب یک داستان زیبا و در عین حال ساده و همه فهم تشریح می کند. این ترجمه به صورت اختصاصی توسط بنده صورت پذیرفته است و مخصوص سایت خوش آموز ارائه می شود، به امید اینکه نتیجۀ کار برای همۀ عزیزان و علاقمندان سودمند باشد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi