تنظیم پسورد برای guest interface ها در Kerio Comtrol خوش آموز

تنظیم پسورد برای guest interface ها در کریو کنترل

در این قسمت به سراغ آموزش کوتاه دیگری در خصوص Guest interface ها خواهیم رفت. شما دیدید که هر کلاینتی وقتی از طریق Guest interface اقدام به وارد شدن به اینترنت می کند، با Welcome Page مواجه می شود که با کلیک دکمه Continue دسترسی به اینترنت میسر خواهد شد. حالا اگر شما بخواهید برای ورود کاربران به اینترنت پسورد تنظیم کنید، روش زیر را باید دنبال نمایید. لطفا به قسمت Domains and User Login بروید و در ...

برچسب ها
آموزش تصویری استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماه آموزش استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماهای ریاض نحوه استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماهای ریاضی شیوه استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماهای ریاضی روش استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماهای ریاضی چگونگی استفاده از زنجیرۀ تبدیل برای حل معماهای ریا آموزش تصویری کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه آموزش کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه ها نحوه کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه ها شیوه کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه ها روش کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه ها چگونگی کار با زنجیره تبدیل برای تبدیل اندازه ها چگونه تحلیل نام برای FQDN داشته باشیم چگونه در ساختار اسامی FQDN تحلیل نام انجام می شود نحوه تحلیل نام در ساختار اسامی FQDN آموزش تصویری حل کردن مسائل داستانی اندازه گیری آموزش حل کردن مسائل داستانی اندازه گیری نحوه حل کردن مسائل داستانی اندازه گیری شیوه حل کردن مسائل داستانی اندازه گیری روش حل کردن مسائل داستانی اندازه گیری
پیوندها
logo-samandehi