تنظیم پسورد برای guest interface ها در Kerio Comtrol خوش آموز

تنظیم پسورد برای guest interface ها در کریو کنترل

در این قسمت به سراغ آموزش کوتاه دیگری در خصوص Guest interface ها خواهیم رفت. شما دیدید که هر کلاینتی وقتی از طریق Guest interface اقدام به وارد شدن به اینترنت می کند، با Welcome Page مواجه می شود که با کلیک دکمه Continue دسترسی به اینترنت میسر خواهد شد. حالا اگر شما بخواهید برای ورود کاربران به اینترنت پسورد تنظیم کنید، روش زیر را باید دنبال نمایید. لطفا به قسمت Domains and User Login بروید و در ...

logo-samandehi