روش مدیریت قوانین قالب بندی شرطی (conditional formatting rules) در اکسل خوش آموز

چگونگی مدیریت قوانین قالب بندی شرطی (conditional formatting rules) در اکسل

برای اینکه تمامی قوانین قالب بندی شرطی (conditional formatting rules) در یک فایل اکسل را ببینید، از ابزار Conditional Formatting Rules Manager استفاده کنید. همچنین می توانید با استفاده از پنجرۀ این ابزار اقدام به ایجاد، ویرایش و حذف قوانین موجود کنید. ...

logo-samandehi