شیوه ایجاد ترتیب تصادفی در اکسل خوش آموز

ایجاد ترتیب تصادفی در اکسل

در این آموزشی به چگونگی ایجاد یک ترتیب تصادفی در اکسل می پردازیم. برای انجام این کار از تابع RAND در اکسل استفاده می کنیم، خروجی تابع RAND یک عدد تصادفی بین 0 و 1 می باشد. طی این آموزش به نکاتی پیرامون این تابع نیز خواهیم پرداخت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi