شیوه کار با تابع CountIF در اکسل خوش آموز

تابع محاسبه تعداد با تعیین معیارهای شمارش (Countif)

در این آموزش با چگونگی استفاده از تابع محاسبه تعداد با تعیین معیارهای شمارش (Countif) آشنا می شویم. این تابع کاربردهای بسیار گسترده و فراوانی می تواند داشته باشد که طی این آموزش به برخی از مهمترین های آنها اشاره کرده ایم و همینطور مکانیزم کلی کار با این تابع در حالتهای مختلف را تشریح نموده ایم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi