شیوه استفاده از توابع Lower و Upper و PROPER در اکسل و کاربرد آنها خوش آموز

حروف کوچک و بزرگ در اکسل (Lower/Upper Case)

در این آموزش با توابع مربوط به نمایش حروف کوچک و بزرگ در اکسل (Lower/Upper Case) آشنا می شویم. طی این آموزش با تابع Lower یک متن را تبدیل به حروف کوچک می کنیم، همچنین با تابع Upper یک متن را تبدیل به حروف بزرگ می کنیم. تابع دیگری با نام PROPER نیز وجود دارد که فقط اولین حرف از هر کلمه را تبدیل به حروف بزرگ کرده و بقیه حروف کلمات را تبدیل به حروف کوچک می کند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi