توپولوژی BUS چیست خوش آموز

دوره آموزشی Network plus - بررسی توپولوژی ها - توپولوژی BUS

بعد از بررسی لزوم شبکه های کامپیوتری و عناصری که برای این شبکه ها نیاز است، میخ واهیم ببینیم که چگونه شبکه داشته باشیم؟ چگونه شبکه راه اندازی کنیم. در این ویدئو همانطور که از موضوع هم مشخص است در خصوص شبکه Bus و معرفی آن بحث می کنیم. اینکه این توپولوژی چگونه بهم بندی می شود، معایب این توپولوژی چیست و غیره.. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi