NETbios چیست خوش آموز

تفاوت NetBIOS با Hostname چیست

یک نام NetBIOS ای، شناسه ای است که سرویس NetBIOS services در حال اجرا بر روی کامپیوتر از آن استفاده می کند. این ترکیبی از یک نام با 15 کاراکتر(بایت) و یک کاراکتر که مجموعا 16 کاراکتر است و نشان دهنده سرویس NetBIOS است. این اسامی منابع را در شبکه NetBIOS ای شناسایی می کند و ضمن اینکه این تیپ اسامی یعنی اسامی NetBIOS ای نمی توانند در اینترنت name resolution انجام دهند چرا که اسامی اینترنتی ، ساختاری...

دوره آموزشی Network Plus - آموزش DNS - سناریوی عملی برای NETbios

برای درک محسوس تر آنچه که در ویدئوی قبلی در خصوص Netbios گفته شد، تصمیم داریم در این ویدئو در خصوص آن صحبت کنیم و یک سناریوی عملی ساده را هم در این رابطه ترتیب داده ایم. ...

دوره آموزشی Network Plus - آموزش DNS - تشریح NETbios

به طور کلی از دو نوع نام در شبکه های کامپیوتری استفاده می شود که در این ویدئو به یکی از آنها خواهیم پرداخت. در این ویدئو به سیستم نامگذاری Netbios می پردازیم و در ویدئوی بعد یک سناریوی عملی از آن را خواهیم داشت. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi