خوش آموز درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را


تمرینات بدنسازی برای عضلات سینه و شکم

تمرینات بدنسازی برای عضلات سینه و شکم
در این ویدئو حرکات بدنسازی برای عضلات شکم و سینه را مشاهده خواهید کرد. در هر حرکت تمرینی، تعداد ست ها و تعداد تکرارها درج شده است.

سیستم یکپارچۀ سازمانی راهکار
نمایش دیدگاه ها (0 دیدگاه)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

انتخاب تصویر ویرایش حذف
توجه! حداکثر حجم مجاز برای تصویر 500 کیلوبایت می باشد.