شناسایی توابع بدون وارون خوش آموز

تابع معکوس یا تابع وارون

توابع نوع خاصی از ارتباطات بین مقادیر ریاضی هستند، زیرا آنها منجر به تولید تنها یک خروجی منحصر به فرد به ازاء هر مقدار ورودی می گردند. گاهی اوقات شما مجبور می شوید تا با توابع رو به سمت عقب کار کنید، زیرا شما خروجی را می دانید و می خواهید بدانید که چه مقدار ورودی منجر به تولید این خروجی شده است. اینجا جایی است که تابع معکوس (inverse function) وارد می شود. ...

logo-samandehi