آموزش ریاضی خوش آموز

مثال 2: تبدیل به شکل رأس و بررسی صحت تبدیل

برای مشاهدۀ کامل مطلب مثال 2: تبدیل به شکل رأس و بررسی صحت تبدیل بر روی دکمۀ ادامۀ مطلب کلیک کنید....

مثال 1: تبدیل شکل استاندارد به شکل رأس

با روش کامل کردن مربع، هر تابع را در شکل رأس بنویسید. ...

مرتبط ساختن مفاهیم: روش کامل کردن مربع

شما می توانید یک معادلۀ درجه دوم را در شکل استاندار، \(f(x)=ax^2+bx+c\)، یا در شکل رأس، \(f(x)=a(x-p)^2+q\)، نشان دهید. شما می توانید از روی مقدار \(a\) در هر دو شکل، شکل نمودار و جهت باز شدن آن را تعیین کنید. شکل رأس دارای این مزیت است که می توانید مختصات رأس را به شکل \((p,q)\) مستقیماً از روی شکل جبری آن تعیین کنید. اینکه قادر باشید هنگام استفاده از توابع درجه دوم مختصات رأس را به صورت جبری تعی...

بدست آوردن اطلاعات مقدماتی دربارۀ روش کامل کردن مربع

برای انجام این فعالیت به یک کاغذ شبکه ای یا فناوری ترسیم نمودار نیاز دارید. ...

3.3 روش کامل کردن مربع (Completing the Square)

هر سال، کارکنان و دانش آموزان یک نمایشگاه صنایع دستی را برای جمع آوری اعانه برگزار می کنند. همینطور که فروشندگان برای نمایشگاه آماده میشوند، به این فکر می کنند که برای مواردی که برای فروش گذاشته اند چه قیمتهایی تعیین کنند. اگر قیمت کالاها خیلی بالا باشند، افراد کمتری ممکن است آنها را بخرند. اگر قیمتها خیلی پایین باشند، فروشندگان حتی در در صورت فروش کالاهای زیاد، درآمد بالایی کسب نخواهند کرد. نکتۀ ...

تمرین 27: توابع درجه دوم در شکل استاندارد، آزمایشگاه کوچک

از یک کامپیوتر یا یک ماشین حساب نموداری، برای بررسی اینکه چگونه مقادیر \(a\)، \(b\)، و \(c\) بر روی نمودار تابعی که متناظر با \(y=ax^2+bx+c\) است، تأثیر می گذارند، استفاده کنید. اگر از نرم افزارهای ترسیم نمودار/هندسی استفاده می کنید، قادر خواهید بود تا از اسلایدرها برای تغییر دادن مقادیر \(a\)، \(b\)، و \(c\) استفاده کنید. این امر شما را قادر خواهد ساخت تا به صورت داینامیک تأثیر هر پارامتر را ببین...

تمرین 26: توابع درجه دوم در شکل استاندارد، ایجاد ارتباطات

در نمودار یک تابع درجه دوم داده شده، چگونه بُرد، جهت باز شدن، موقعیت رأس، محور تقارن، و طول از مبدأها، با یکدیگر مرتبطند؟ ...

تمرین 25: توابع درجه دوم در شکل استاندارد، توسعه

عبارتی برای مختصات هر نقطۀ گم شده که در زیر توضیح داده شده است، تعیین کنید. دلایلتان را توضیح دهید. ...

تمرین 24: توابع درجه دوم در شکل استاندارد، توسعه

چگونه حرکت پرتابه (projectile motion) در کرۀ ماه متفاوت از کرۀ زمین خواهد بود؟ وضعیت های زیر را در نظر بگیرید: ...

آموزش های رایگان خوش آموز
logo-samandehi