آموزش تصویری نامگذاری اضلاع و زوایای یک مثلث قائم الزوایه خوش آموز

موشکافی مثلث های قائم الزاویه

مثلث ها در روش های بسیاری دسته بندی شده اند. یکی از روش های تمایز ایجاد کردن بین یک مثلث و سایر مثلث ها، اینست که از اندازه گیری زاویه استفاده کنیم. از آنجا که یک زاویۀ \(90\) درجه، زاویۀ قائمه نامیده می شود، شما از واژۀ یکسانی برای توصیف یک مثلث دارای یک زاویۀ قائمه، استفاده می کنید. این نوع از مثلث ها، مثلث قائم الزاویه (right triangle) نامیده می شوند. اندازه های اضلاع مثلث های قائم الزاویه بر...

logo-samandehi