معاونت منابع انسانی خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: چارت سازمانی یک شرکت سهامی

همانطور که پیشتر گفته شد،‌ ایجاد یک شرکت سهامی توسط موسسان آن (که بنیانگذار نامیده می شوند) با کسب اساسنامه ای از دولت آغاز می گردد. این اساسنامه شامل مجوز شرکت برای صدور تعداد معینی سهام می باشد که نشان دهنده مالکیت صاحبان در شرکت سهامی می باشد. موسسان بابت ثبت نام برای اساسنامه و پرونده های مورد نیاز دولتی هزینه ای را پرداخت می کنند. هنگامی که اولین برگه سهام صادر می گردد شرکت سهامی پا به عرص...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi