فعال کردن Remote Connections در SQL server 2016 خوش آموز

فعال کردن Remote در SQL server

زمانی که تلاش برای ریموت به یک instance از SQL Server می کنید، ممکن است با پیغام خطای زیر مواجه شوید: ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi