آموزش بزرگنمایی (Zoom) در اسناد اکسل خوش آموز

بزرگنمایی (Zoom) در اسناد اکسل

در این آموزش به موضوع Zoom می پردازیم. شما می توانید اسناد اکسل خود را در حالت بزرگنمایی شده و یا کوچکنمایی شده مشاهده نمایید. در این ارتباط نکات و ترفندهایی نیز وجود دارد که در این آموزش مورد بررسی قرار می گیرند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi