نحوه فریز کردن ردیف ها و ستون ها در اکسل خوش آموز

فریز کردن ردیف ها و ستون ها در اکسل

در این آموزش با ویژگی فریز کردن ردیف ها و ستون ها در اکسل آشنا می شویم. این ویژگی مخصوصاً در اسناد حجیم که داده های بسیاری دارند، در پیمایش اطلاعات کمک حال بزرگی به شما می باشد. طی این آموزش چگونگی فریز کردن ردیف اول، فریز کردن ستون اول، فریز کردن هم زمان ردیف و ستون و ... مورد بحث قرار می گیرند. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi