آموزش انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To خوش آموز

انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To

در این آموزش به چگونگی انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To در اکسل می پردازیم. شما می توانید در پنجرۀ Go To آدرس یک سلول و یا آدرس یک دامنه (محدوده) از سلولها را بدهید و اکسل برای شما آنها را انتخاب می نماید. کادر متنی Name Box در اکسل نیز مشابه این کار را می تواند برای شما انجام بدهد که در این آموزش به آنهم اشاره خواهیم کرد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi