آموزش کار با کادر متنی Name Box در اکسل خوش آموز

انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To

در این آموزش به چگونگی انتخاب سلول یا سلولها با پنجرۀ Go To در اکسل می پردازیم. شما می توانید در پنجرۀ Go To آدرس یک سلول و یا آدرس یک دامنه (محدوده) از سلولها را بدهید و اکسل برای شما آنها را انتخاب می نماید. کادر متنی Name Box در اکسل نیز مشابه این کار را می تواند برای شما انجام بدهد که در این آموزش به آنهم اشاره خواهیم کرد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi