آموزش تشریح مقادیر در ویژگی مجموعه آیکان (Icon Sets) در اکسل خوش آموز

مجموعه آیکان (Icon Sets)

در این آموزش به چگونگی استفاده از ویژگی مجموعه آیکان (Icon Sets) در اکسل می پردازیم. همینطور انواع مختلف مجموعه آیکان های 3 تایی، 4 تایی و 5 تایی و شیوه تخصیص آیکان به سلولها را تشریح می کنیم. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi