شیوه مدیریت مساله برخورد قوانین با یکدیگر (Conflicting Rules) در اکسل خوش آموز

برخورد قوانین با یکدیگر (Conflicting Rules)

در این آموزش به چگونگی مدیریت قوانین قالب بندی شرطی (conditional formatting) در هنگامی که برخورد قوانین با یکدیگر (Conflicting Rules) پیش آید، می پردازیم. در این گونه مواقع ترتیب اعمال قوانین نحوه اعمال قوانین و اولویت آنها را مشخص می سازد. ...

دسته بندی مطالب خوش آموز
logo-samandehi